Syarat Kemasukan

Syarat-syarat permohonan

Untuk memohon ke tingkatan satu sekolah tahfiz model Ulul Albab di bawah KPM, calon UPSR mesti memenuhi syarat-syarat di bawah:

 Syarat Umum

- Warganegara Malaysia

- Sekolah-sekolah di negeri pemohon; contohnya jika pemohon mahu memohon ke SMKA TOK BACHOK mesti datang dari sekolah rendah sekitar Negeri Kelantan.

- Murid yang memohon boleh dari:

- Sekolah Kebangsaan (SK/SRK)

- Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK(C)/SJK(T)

- Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)

- Sekolah Agama Negeri (SAN)

- Sekolah Agama Rakyat (SAR)

- Sekolah Agama Swasta

Lulus Ujian Penilaian Asas Fardhu Ain (PAFA)

*Syarat Asas Kelayakan

Memperolehi keputusan cemerlang Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) seperti berikut:*

1- Mendapat 6A atau 4A 2B bagi SK dan SABK;

2- Mendapat 7A atau 6A 1B bagi SJK(C)/SJK(T); dan

- mendapat 5A bagi SAN, SAR dan Swasta.

- Perlu lulus temuduga khas yang selalunya dilakukan di sekolah dipohon.

    Syarat tambahan
l
-Semua calon UPSR yang mahu memohon ke SMKA TMUA mesti cemerlang dalam UPKK, selain cemerlang dalam Ko Kurikulum. dan wajib untuk tinggal di asrama serta mematuhi peraturan asrama dan sekolah.

-Cara permohonan kemasukan ke SMKA TOK BACHOK telah melalui satu proses permohonan secara ONLINE.

 

Semua pemohon seluruh negeri boleh memohon ke SMKA secara umumnya melalui capai ONLINE.

Setelah calon membuat permohonan secara ONLINE. Melalui permohonan ONLINE tersebut, Calon hendak mengisi semua maklumat berkaitan :

- Diri calon berdasarkan APDM (Aplikasi Pengkalan Data Murid)

Hendaklah sentiasa dikemaskini

- Maklumat PAJSK

- PBD

- UPKK

- Pencapaian jQAF

 Selepas itu, calon akan diberikan satu tarikh untuk melalui satu proses ujian saringan, iaitu PKSK ( Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus) secara ONLINE.

Adapun calon yang memohon ke SMKA ( TMUA ) akan melalui satu temuduga khas kemasukan, iaitu:

- Ujian Hafazan Al-Quran

Pengambilan Calon Tingkatan 6 Tahfiz 2021
PENGAMBILAN CALON TINGKATAN ENAM TAHFIZ DI PUSAT TINGKATAN ENAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA AMBILAN TAHUN 2021
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mempelawa Murid Lepasan Tingkatan Lima yang menduduki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tahun 2020 seluruh negara untuk memohon mengikuti Tingkatan Enam Tahfiz bagi ambilan Julai 2021 yang ditawarkan di Pusat Tingkatan Enam seperti berikut:
- SMK Agama Putrajaya, Putrajaya
- SMK Agama Kedah, Kedah
- SMK Agama Kerian, Perak
- SMK Agama Maahad Muar, Muar, Johor
- SMK Agama Tok Bachok, Kelantan
- SMK Agama Dato’ Haji Abu Hassan Haji Sail, Negeri Sembilan
- SMK Agama Kota Kinabalu, Sabah
1. KETERANGAN
1.1 Pelaksanaan Tingkatan Enam Tahfiz ini menggabungkan antara hafazan al-Quran, bahan ilmiah secara tutorial dan amali qiraat dalam tempoh masa selama tiga semester.
1.2 Pengajian tahfiz ini bertujuan melahirkan murid yang mantap hafazan, mahir dalam ilmu yang berkaitan dengan al-Quran, dan cemerlang akhlak serta menyediakan murid ke peringkat pendidikan yang lebih tinggi seterusnya menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan negara.
1.3 Kandungan mata pelajaran tahfiz al-Quran yang diperkenalkan di tingkatan enam tahfiz adalah untuk memantapkan hafazan 30 juzuk al-Quran, Maharat Ulum al-Quran, asas Maharat Qiraat Ilmi dan Amali bacaan Imam Qiraat ‘Asyarah; dan mengaplikasi Maharat al-Rasm, Dhabt al-Quran dan Fawasil.
2. SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
Syarat yang ditetapkan untuk pengambilan calon adalah seperti
yang berikut :
2.1 Terbuka kepada warganegara Malaysia yang berumur tidak
kurang 17 tahun dan tidak melebihi 20 tahun pada tahun permohonan semasa;
2.2 Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
2.3 Memperolehi kepujian dalam mata pelajaran Hifz al-Quran
/Maharat al-Quran atau sekurang-kurangnya gred C; atau
2.4 Murid yang memperolehi kepujian atau sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Pendidikan Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah / Usul al-Din/ Al-Syariah/ Manahij al-‘Ulum al Islamiah/ Turath al-Quran dan al Sunnah/ Turath Dirasat Islamiah dan;
2.5 Murid yang memperolehi kepujian atau sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Bahasa Arab / Al-Lughah al- ‘Arabiah al-Mu’asirah/ Al-Adab wa al-Balaghah/ Turath Bahasa Arab dan;
2.6 Telah menghafaz sekurang-kurangnya 7 juzuk.
2.7 Bersetuju mengikuti program ini sehingga tamat 3 semester.
3. CARA MENGEMUKAKAN PERMOHONAN
3.1 Permohonan hanya boleh dibuat secara dalam talian
dengan melayari laman sesawang (web url) http://gg.gg/Mohon_T6_Tahfiz_2021 mulai 08 Jun 2021
3.2 Calon yang didapati memberi maklumat salah/tidak benar/manipulasi maklumat dalam borang permohonan akan diambil tindakan dengan menarik balik surat tawaran kemasukan.
Maklumat ini juga akan disemak secara terperinci pada hari pendaftaran murid.
3.3 Tarikh Tutup Permohonan
19 Jun 2021 (Sabtu), Jam : 11.59 Malam
4. MAKLUMAN DAN PERHATIAN
4.1 Maklumat berkaitan status permohonan yang berjaya dipanggil temu duga akan dimaklumkan oleh Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri.
4.3 Calon yang gagal boleh mengemukakan surat rayuan ke Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri tempat dimana calon menghadiri temuduga yang lalu bermula 05 Julai 2021 hingga 09 Julai 2021.
Johor : No Tel : 07-2310071
Emel : najibnadzar@gmail.com
Perak : No Tel : 05-5015000
Emel : jpnperak.spi@moe.gov.my
Kelantan : No Tel : 09-7418057
Emel : spikelantan03@gmail.com
Sabah : No Tel : 088-513436
Emel : spi.jpnsabah@moe.gov.my
Kedah : No Tel : 04-7404273
Emel : spi.kedah@moe.gov.my
Putrajaya : No Tel : 03-88890000
Emel : jpn-wp-putrajaya-cm48@moe dl.edu.my
Negeri : No Tel : 06-7653621
Sembilan Emel : faisol.zaini@moe.gov.my/
ibnuzaini79@gmail.com
** Sila layari laman web Majlis Peperiksaan Malaysia untuk maklumat lanjut berkaitan tingkatan enam tahfiz.
Portal Rasmi
http://portal.mpm.edu.my/home
Pewartaan Subjek Tahfiz
http://portal.mpm.edu.my/documents/10156/d2c91960-e242-4d11-aa4a-a17000b613dc
Sukatan Pelajaran Tahfiz dan Kertas Soalan Contoh http://portal.mpm.edu.my/documents/10156/898eef51-a80c-4178-91e9-57108afae2a8PENGAMBILAN CALON TINGKATAN ENAM TAHFIZ DI PUSAT TINGKATAN ENAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA AMBILAN TAHUN 2021
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mempelawa Murid Lepasan Tingkatan Lima yang menduduki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tahun 2020 seluruh negara untuk memohon mengikuti Tingkatan Enam Tahfiz bagi ambilan Julai 2021 yang ditawarkan di Pusat Tingkatan Enam seperti berikut:
- SMK Agama Putrajaya, Putrajaya
- SMK Agama Kedah, Kedah
- SMK Agama Kerian, Perak
- SMK Agama Maahad Muar, Muar, Johor
- SMK Agama Tok Bachok, Kelantan
- SMK Agama Dato’ Haji Abu Hassan Haji Sail, Negeri Sembilan
- SMK Agama Kota Kinabalu, Sabah
1. KETERANGAN
1.1 Pelaksanaan Tingkatan Enam Tahfiz ini menggabungkan antara hafazan al-Quran, bahan ilmiah secara tutorial dan amali qiraat dalam tempoh masa selama tiga semester.
1.2 Pengajian tahfiz ini bertujuan melahirkan murid yang mantap hafazan, mahir dalam ilmu yang berkaitan dengan al-Quran, dan cemerlang akhlak serta menyediakan murid ke peringkat pendidikan yang lebih tinggi seterusnya menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan negara.
1.3 Kandungan mata pelajaran tahfiz al-Quran yang diperkenalkan di tingkatan enam tahfiz adalah untuk memantapkan hafazan 30 juzuk al-Quran, Maharat Ulum al-Quran, asas Maharat Qiraat Ilmi dan Amali bacaan Imam Qiraat ‘Asyarah; dan mengaplikasi Maharat al-Rasm, Dhabt al-Quran dan Fawasil.
2. SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
Syarat yang ditetapkan untuk pengambilan calon adalah seperti
yang berikut :
2.1 Terbuka kepada warganegara Malaysia yang berumur tidak
kurang 17 tahun dan tidak melebihi 20 tahun pada tahun permohonan semasa;
2.2 Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
2.3 Memperolehi kepujian dalam mata pelajaran Hifz al-Quran
/Maharat al-Quran atau sekurang-kurangnya gred C; atau
2.4 Murid yang memperolehi kepujian atau sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Pendidikan Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah / Usul al-Din/ Al-Syariah/ Manahij al-‘Ulum al Islamiah/ Turath al-Quran dan al Sunnah/ Turath Dirasat Islamiah dan;
2.5 Murid yang memperolehi kepujian atau sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Bahasa Arab / Al-Lughah al- ‘Arabiah al-Mu’asirah/ Al-Adab wa al-Balaghah/ Turath Bahasa Arab dan;
2.6 Telah menghafaz sekurang-kurangnya 7 juzuk.
2.7 Bersetuju mengikuti program ini sehingga tamat 3 semester.
3. CARA MENGEMUKAKAN PERMOHONAN
3.1 Permohonan hanya boleh dibuat secara dalam talian
dengan melayari laman sesawang (web url) http://gg.gg/Mohon_T6_Tahfiz_2021 mulai 08 Jun 2021
3.2 Calon yang didapati memberi maklumat salah/tidak benar/manipulasi maklumat dalam borang permohonan akan diambil tindakan dengan menarik balik surat tawaran kemasukan.
Maklumat ini juga akan disemak secara terperinci pada hari pendaftaran murid.
3.3 Tarikh Tutup Permohonan
19 Jun 2021 (Sabtu), Jam : 11.59 Malam
4. MAKLUMAN DAN PERHATIAN
4.1 Maklumat berkaitan status permohonan yang berjaya dipanggil temu duga akan dimaklumkan oleh Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri.
4.3 Calon yang gagal boleh mengemukakan surat rayuan ke Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri tempat dimana calon menghadiri temuduga yang lalu bermula 05 Julai 2021 hingga 09 Julai 2021.
Johor : No Tel : 07-2310071
Emel : najibnadzar@gmail.com
Perak : No Tel : 05-5015000
Emel : jpnperak.spi@moe.gov.my
Kelantan : No Tel : 09-7418057
Emel : spikelantan03@gmail.com
Sabah : No Tel : 088-513436
Emel : spi.jpnsabah@moe.gov.my
Kedah : No Tel : 04-7404273
Emel : spi.kedah@moe.gov.my
Putrajaya : No Tel : 03-88890000
Emel : jpn-wp-putrajaya-cm48@moe dl.edu.my
Negeri : No Tel : 06-7653621
Sembilan Emel : faisol.zaini@moe.gov.my/
ibnuzaini79@gmail.com
** Sila layari laman web Majlis Peperiksaan Malaysia untuk maklumat lanjut berkaitan tingkatan enam tahfiz.
Portal Rasmi
http://portal.mpm.edu.my/home
Pewartaan Subjek Tahfiz
http://portal.mpm.edu.my/documents/10156/d2c91960-e242-4d11-aa4a-a17000b613dc
Sukatan Pelajaran Tahfiz dan Kertas Soalan Contoh http://portal.mpm.edu.my/documents/10156/898eef51-a80c-4178-91e9-57108afae2a8

Lokasi Kami       

Penafian

SMKA Tok Bachok tidak bertanggung jawab atas perkara tidak diingini atau kerugian
yang disebabkan oleh maklumat yang diperolehi dari laman portal ini.


Penafian | Dasar Privasi & Keselamatan |
Notis Hakcipta
Paparan terbaik dengan resolusi 1280 x 800

Statistik Pelawat

Pelawat hari ini.51
Pelawat minggu ini.263
Pelawat bulan ini.110
Jumlah pelawat.11003

Pelawat ditalian.

1
Online

2023-06-03

Alumni

Persatuan Alumni SMK Agama Tok Bachok didaftarkan pada 8 Oktober 2019 di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS) dengan nombor pertubuhan PPM-041-03-08102019

Pautan Alumni